ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 2024

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ημερου ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ

2024


Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να ξεκινήσει την υλοποίηση δωρεάν

ταχύρρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης – κατάρτισης για επαγγελματίες

Μελισσοκόμους σε όλη τη χώρα.

✅ Τα προγράμματα εκπαίδευσης -κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν έως τις

31.08.2024 και θα έχουν διάρκεια έως 3 ημερών και έως 15 διδακτικών ωρών.

Για το νομό Θεσσαλονίκης θα γίνουν στο ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ, 16-17-18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: kdthessalonikis@elgo.gr


�� Σε όλους τους καταρτιζόμενους Μελισσοκόμους θα χορηγηθεί βεβαίωση

παρακολούθησης μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης.

�� Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης- κατάρτισης των

Μελισσοκόμων είναι ενδεικτικά οι εξής:

• Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας μελισσοκομείου

• Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης

• Τυποποίηση – εμπορία – προώθηση – σήμανση των μελισσοκομικών

προϊόντων


�� �� Οι επαγγελματίες Μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα

προγράμματα κατάρτισης μπορούν να απευθύνονται τόσο στα Κέντρα

«ΔΗΜΗΤΡΑ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όσο και στους Μελισσοκομικούς

Συνεταιρισμούς – Συλλόγους της περιοχής τους, προκειμένου να αιτηθούν για

τη συμμετοχή τους.

➡️ Τα ανωτέρω προγράμματα εντάσσονται στη Δράση «Εκπαίδευση –

Κατάρτιση Μελισσοκόμων» της παρέμβασης Π2-55.1 «Συμβουλές,

εκπαίδευση & Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις

μελισσοκόμων», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του

τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της

ΚΑΠ για τα έτη 2023 -2027».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου